Als u artikelen bij ons bestelt, geeft u persoonlijke gegevens aan ons door.  U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ze veilig bewaren.

Wij vertellen u graag hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens veilig opslaan zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Als u na het lezen van onze privacy policy nog vragen heeft, dan beantwoorden wij die graag. U kunt ons zowel per mail als schriftelijk uw vragen stellen:

Bedrijfsgegevens:

La Ligua,Langevelderslag 66, 8223PE Lelystad

Tel. 06-53967322

E-mail: contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Ligua verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

La Ligua verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u ten behoeve van een kredietwaardigheidscheck.

 Waarom we gegevens nodig hebben

La Ligua verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Uw betaling te kunnen afhandelen

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– La Ligua analyseert uw gedrag op de website om zo onze website te verbeteren en ons aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.

– La Ligua verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Gegevens die u ons via onze contactpagina verstrekt, gebruiken wij om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd  coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en maken wij gebruik van een beveiligde server. U herkent een beveiligde verbinding aan de volgende punten:

– Het getoonde internetadres begint met  “https://” in plaats van “http://…”

– Op uw browser verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als waar wij ons toe verplichten.

Hoe wij gegevens veilig opslaan

De (internet)pagina waarop u persoonsgegevens verstrekt maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Zoals al toegelicht onder ‘Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen’ herkent u een beveiligde verbinding aan het https- internetadres en het afgebeelde hangslotje onderin de vensterrand van uw browser. Wij slaan wachtwoorden altijd gehasht, d.w.z. versleuteld op.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Wanneer wij persoonsgegevens per e-mail verzenden maken wij hiervoor gebruik van een beveiligde verbinding.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Wij hebben alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt,  voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wanneer wij gegevens delen met derden

La Ligua deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd. La Ligua blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij websitebezoek in kaart brengen

La Ligua gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw websitebezoek in kaart te brengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

La Ligua gebruikt in de eerste plaats cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties aan kunnen bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd dat wij gebruik maken van cookies en dat u door het bezoeken van onze website akkoord gaat met deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media- bedrijven.

Meer informatie over cookies vindt u op onze pagina Cookie informatie.

Hoe u gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Om na te gaan welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u uw gegevens altijd online inzien door in te loggen op uw klantrekening.

 Beveiliging

La Ligua neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice, per mail via ons contactformulier of per brief.